Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн шинжээчидтэй санал бодлоо солилцох уулзалт зохион байгууллаа