Холбоо барих

Сургалтын хөтөлбөрт урьдчилсан магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт /татах/