Харвардын их сургуулийн үнэгүй цахим хичээлд хамрагдацгаая

Харвардын их сургуулийн MOOC (Мүүк) цахим нээлттэй хичээлүүдэд та бүхнийг суухыг урьж байна. Боловсролын  чиглэлээр “Боловсрол дахь гэр бүлийн үүрэг оролцоо”, “АНУ-ын боловсролын тогтолцооны өөрчлөлт реформ” гэсэн хичээл багтжээ.

 Цахим хичээлийн талаар:

-6 долоо хоногийн хугацаатай

-7 хоногт 2-4 цаг зарцуулна

-Хичээл англи хэлээр явагдана

-Хүсвэл 70 долларыг төлж, батламж авах боломжтой.

Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах холбоосоор хандана уу.

https://www.edx.org/school/har...