ХБНГУ-ын ASIIN байгууллагатай Монгол улсын БМИҮЗ-ийн хамтран боловсруулсан Ижилсэх түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй туршилтын магадлан итгэмжлэлд орсон байгууллага, хөтөлбөрүүд магадлан итгэмжлэгдэж гэрчилгээгээ гардан авлаа