Цахим сургалтад урьж байна.

“МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” ЦАХИМ СУРГАЛТ

Ази, номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн техникийн боловсролын ажилтны коллеги /CPSC/-оос 2021 оны 03 дугаар сарын 01-нд гишүүн орнуудын мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын багш, мэргэжилтнүүдэд зориулан цахим сургалт зохион байгуулна.

Сургалт дараах сэдвүүдийн хүрээнд явагдана.

• Суралцахуйн менежмент

• Цахим сургалтын концепц

• Moodle цахим сургалтын платформ ашиглалт

Сургалтын огноо: 2021 оны 3 дугаар сарын 01-ний 10:00 цагт

Анхааруулга: Сургалт англи хэлээр, цахимаар явагдана

Бүртгүүлэх холбоос: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1oRy1BKbSt8J1Q7Xx400YMay0ohMv-AvI6qJo8tpA1_bBKQ/viewform