Цэрэндоржийн ЦАЦРАЛ

Албан тушаал: Сургалтын хөтөлбөр, хэвлэл мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Социологич

Боловсролын зэрэг: Магистр

Төгссөн сургууль: МУБИС, МУИС, МПГУ /ОХУ/