Цэрэнсодномын УЯНГА

Албан тушаал: Мэргэжлийн боловсролын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Боловсролын зэрэг: Магистрант

Төгссөн сургууль: Олон улсын эдийн засаг бизнесийн дээд сургууль