"Чанарын соёл-чанарын дотоод баталгаажуулалт" Олон улсын онол практикийн бага хурлын удирдамж