Шилдэг шинжээч шалгаруулах удирдамж

Боловсролын байгууллага, хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, боловсролын чанарыг тасралтгүй сайжруулан хамтран ажиллаж буй Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчийн үүрэг, ёс зүй, нэр хүндийг түгээн дэлгэрүүлэх, нийгэм, салбартаа үлгэр дуурайлал болж манлайлсан, Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн хөгжил, төлөвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй “Оны шилдэг шинжээч”-ийг тодруулах зорилготой шалгаруулалтын удирдамжийг танилцуулж байна.

Удирдамжийг эндээс үзнэ үү.