Шинжлэх Ухаан Технологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн "Нийгмийн ажил” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр шинжээчийн баг ажиллаж байна.Өнөөдөр өглөө 2020.05.27-нд Шинжлэх Ухаан Технологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн "Нийгмийн ажил” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр шинжээчийн баг ажиллаж байна. Тус хөтөлбөр 2 удаагаа магадлан итгэмжлэлд орж байна.