Шинжлэх ухаан технологийн их сургуульд хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид ажиллаж байна

Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн, Бизнeсийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн Бизнeсийн удирдлага хөтөлбөрт магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид ажиллаж байна.