Шинжлэх ухаан тeхнологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн “Төрийн удирдлага” бакалаврын хөтөлбөрт шинжээчийн бага хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаШинжлэх ухаан тeхнологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн “Төрийн удирдлага” бакалаврын хөтөлбөрт 6 дугаар сарын 2, 3-ны өдрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж, шинжээчийн багийг Хувийн их дээд сургуулиудын холбооны ерөнхийлөгч Б.Эрдэнэсүрэн ахалж байна.