ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИНЖЭЭЧИЙН БАГА ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ БАЙНАШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ анх удаа БМИ-д орж байна. Шинжээчийн баг 5 сарын 27-29 ний өдрүүдэд сургууль дээр ажиллаж, хөндлөнгийн үнэлгээ хийх юм.