"Шинэ санаа - Шилдэг инновац"

Шинэ_санаа_-_Шилдэг_инновац

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс Монгол улсын боловсролын салбарт чанарын соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, сургалтын байгууллагын чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог төлөвшүүлэх, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шинэ санаа бүхий Зайн сургалтын хэлбэрүүдийг нэвтрүүлэх, шилдэг оновчтой төслийг уралдуулан шалгаруулж, ололт дэвшлийг хөхиүлэн дэмжих зорилгоор "Шинэ санаа - Шилдэг инновац" уралдааныг зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүйг ЭНДээс үзнэ үү.