ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн "Менежмент" хөтөлбөрт шинжээчийн баг ажиллаж байна

Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуульд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Хөтөлбөрийн магадлан шинжээч нар Менежментийн 3 хөтөлбөрийн магадлан шинжлэх үйл ажиллагааг эхлүүлэн ажиллаж байна.