ШУТИС-ийн Механик тээврийн сургуулийн “Авто инженер”, “Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт”, “Металл боловсруулах технологи” бакалаврын хөтөлбөрт шинжээчийн бага хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаШУТИС-ийн Механик тээврийн сургуулийн “Авто инженер”, “Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт”, “Металл боловсруулах технологи” бакалаврын хөтөлбөрт БМИҮЗ-ийн шинжээч Т.Соронзонболд, Ж.Мөнгөн, Л.Алтангэрэл, Д.Сарангэрэл, зохицуулагч Ж.Тунгалаг нар ажиллаж хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна