Үйлчилгээний чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөл хуралдаж байна.Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Үйлчилгээний чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаан 2020.06.12-нд боллоо. Уг хуралдаанаар 2 хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн шинжээчдийн багийн тайланг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргав.