ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН БОЛОВСРОЛООР БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, СУРАГЧДЫН АМЖИЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ 15 АРГА ЗАМ

Дээд боловсролын сургалтын чанарыг сайжруулна гэдэг нь Эдийн засгийн өсөлт, даяаршлын үед дээд боловсролын чанарыг хэрхэн сайжруулах талаар судлаачид эрчимтэй ажиллаж байна. Боловсролын хөтөлбөр нь оюутны ур чадварыг сайжруулахын сацуу амжилтад хөтлөхөд чиглэдэг. Дээрх асуудлын хариултыг хөдөлмөр эрхлэлт болон карьер хөгжилд төвлөрөх замаар боловсролын чанарыг сайжруулж, мэргэжил дээшлүүлэх гэж үзэж байна.Боловсролын чанар нь сургалтын үр дүнгээс хамаардаг ба сургалтын хөтөлбөр дууссаны дараа буюу төгсөлтөөс хойшхи хугацааг хамаарна. Мэдлэг, ур чадвар, чиг баримжаа хосолсон гурван хүчин зүйл нь дээд боловсролын чанарыг тодорхойлдог.Үр дүнд суурилсан боловсролыг ашиглан чанартай боловсролыг дээшлүүлэх 15 хэмжигдхүүнСургалтын хөтөлбөрийн эрхэм зорилго, алсын хараа ба зорилтуудХөтөлбөрийн боловсролын зорилго (Program Educational Objectives)Төгсөгчдийн шинж чанар (Graduate Attributes)Оюутны сургалтын үр дүн (Student learning outcomes)Хөтөлбөрийн үр дүн (Program outcomes)Хичээлийн үр дүн (Course outcomes)Сургалтын төлөвлөгөө, нэгж, хичээлийн төлөвлөгөөний үр дүнЗаах арга зүйҮнэлгээ ба үнэлгээний хэрэгсэлРубрик ба тэмдэглэгээний схемЧанарын сайжруулалт (Continuous Quality Improvement)Үр дүнд суурилсан боловсролОюутны амжилтБүтээлч шугамАвтомат оюун санааны зураглал бүхий үр дүнгийн танилцуулга

Эх сурвалж: Creatrix campus