ACBSP-ээс сургалт зохион байгууллаа.

#АНУ-ын Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магалдлан итгэмжлэлийн зөвлөл /ACBSP/-ээс Монголын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хамт олонд вебинарыг зохион байгууллаа. Тус вебинарыг тус байгууллагын сургалт хариуцсан захирал Диана Халлеруд болон Магадлан итгэмжлэл хариуцсан захирал Стив Пэрсэкл нар зохион байгууллаа. Сургалтын хүрээнд ACBSP-ийн магадлан итгэмжлэлийн үйл явц болон өөрийн үнэлгээний тайлангийн тухай хэлэлцлээ. Тус вебинарт тус байгууллагын гишүүн сургуулиуд болон Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.