Cудалгааны их сургуулийн үндэсний хөтөлбөрийн талаар илтгэл хэлэлцүүллээ

Cудалгааны их сургуулийн үндэсний хөтөлбөрийн талаар илтгэл хэлэлцүүллээ. Орон нутгийн их сургуулиудын чуулга уулзалт амжилттай үргэлжилж байна.