DACUM БУЮУ АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭБоловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс Мэргэжлийн Боловсрол, Сургалтын Байгууллагын салбарын багш, ажилчдад зориулан CPSC байгууллагаас зохион байгуулсан "DACUM аргачлал" сургалтын материалыг англи хэлнээс орчуулан хүргэж байна.