Eрөнхий боловсролын магадлан итгэмжлэх комисс хуралдаж байна.Eрөнхий боловсролын магадлан итгэмжлэх комисс, хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэсэн 4 сургуулийн шинжээчийн үнэлгээг хэлэлцэж дүгнэлт гаргахаар яг одоо хуралдаж байна. Комиссыг Х.Тамир дарга удирдаж байгаа бөгөөд хурлын ирц 90%-тай байна.