Mонгол улсын их сургуулийн "Програм хангамж мэдээллийн технологи" хөтөлбөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдэж чанарын дотоод баталгаажуулалтаа ханган ажиллаж байгааг сайн жишээнд тулгуурлан ярилцлаа

Mонгол улсын их сургуулийн Програм хангамж мэдээллийн технологи хөтөлбөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдэж чанарын дотоод баталгаажуулалтаа ханган ажиллаж байгааг сайн жишээнд тулгуурлан ярилцлаа. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжүүлтээр дээд боловсролын шинэчлэлийн төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн хэвлэлийн мониторинг хийгдэж өнөөдөр сонины сэтгүүлч Ганчимэг хамтран ажиллаж үндэсний хэмжээний их дээд боловсролын сургалтын байгууллагууд хөтөлбөрүүд магадлан итгэмжлэгдсний үр дүнд ахиц дэвшилээ гаргаж , дээшлүүлж хөгжүүлэх үндэс суурь юм гэж үзэж байна.