NIAD QE-ээс зохион байгуулж буй "Дээд сургуулийн чанарын баталгаажуулалтын форум 2020"

Япон улсын Боловсролын яамны харьяа, дээд боловсролын академик зэрэг, чанар хариуцсан байгууллага NIAD QE-ээс зохион байгуулж буй "Дээд сургуулийн чанарын баталгаажуулалтын форум 2020" өнөөдөр 14:30 цагаас эхэлнэ.

Доорх холбоосоор орж, хуралд цахимаар оролцох боломжтой.  Хөтөлбөрийг хавсаргав.

https://www.youtube.com/watch?v=DPAlj3RWhBM&feature=youtu.be

Үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг

Сургалт явагдах хэл: Англи