Oточ манрамба их сургуульд шинжээчдийн баг ажиллаж байна​

Oточ манрамба их сургуульд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн сургалтын байгууллагын магадлан шинжлэх шинжээчдийн баг ажиллаж байна.