Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд шинжээчдийн баг ажиллаж байна

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд 3 дахь удаагийн үндэсний хэмжээнд Боловсролын байгууллагын магадлан шинжлэх үйл ажиллагааг шинжээчдийн баг эхлүүлж байна.