Монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн "Геологи" хөтөлбөрт магадлан шинжлэх шинжээчид ажиллаж эхэллээ

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирал О.Янжмаа нээж үг хэлж амжилт хүслээ. Тус сургуулийн 11 хөтөлбөр Азийн хөгжлийн банкны дээд боловсролын шинэчлэлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр санхүүжиж байгаа юм.