Их засаг олон улсын их сургуульд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Байгууллагын магадлан шинжлэх үйл ажиллагаа явагдаж байна