Технологийн дээд сургууль 3 дахь удаагийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлд орж байна

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны захирлын тушаалаар томилогдсон шинжээчид өнөөдрөөс эхлэн хөндлөнгийн үнэлгээг сургууль дээр хийж байна. Зохицуулагчаар гадаад харилцаа, байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн зохицуулагч Э.Саруул ажиллаж байна.