​ХААИС-ийн Мал, аж ахуй, биотехнологийн сургуулийн "Бараа түүхий эдийн судлал, технологи" хөтөлбөрт шинжээчийн баг ажиллаж байна