ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн "Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи" ХӨТӨЛБӨРТ ШИНЖЭЭЧИЙН БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан шинжээчийн баг ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн "Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи" хөтөлбөр дээр 2018 оны 5 дугаар сарын 15,16-ны өдрүүдэд ажиллаж байна.