МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны салбарын "Биотехнологи" хөтөлбөрт шинжээчийн баг ажиллаж байна