Дорнод их сургуулийн "Багш, бага ангийн боловсрол, Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол, Нягтлан бодох бүртгэл" хөтөлбөрүүдэд шинжээчийн баг ажиллаж байна

Боловсролын магадлаг итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчийн баг 5 дугаар сарын 18,19,21-ний өдрүүдэд Дорнод их сургуулийн "Багш, бага ангийн боловсрол, Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол, Нягтлан бодох бүртгэл" хөтөлбөрүүдэд ажиллаж байна.