Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчийн баг Мандах их сургуулийн "Нягтлан бодох бүртгэл" магистрын сургалтын хөтөлбөрт ажиллаж байна

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчийн баг Мандах их сургуулийн "Нягтлан бодох бүртгэл" магистрын сургалтын хөтөлбөрт 5-р сарын 22-23-ны өдрүүдэд ажиллаж байна.