​МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн "Экологи" хөтөлбөрт шинжээчдийн баг ажиллаж байна.​