Их дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургуульд элсэгчдийн анхааралд

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУД

/2018 оны 06 дугаар сарын 29–ний байдлаар/

Сургуулийн нэр

Хяналт

Магадлан итгэмжлэгдсэн огноо

Магадлан

Итгэмжлэлийн дуусах

хугацаа

Магадлан итгэмжлэлийн явц

Вэб сайт

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГУУЛИУД

1

Шихихутуг хууль зүйн их сургууль

Төрийн бус

2001.10.25

2023.01.15

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.shihihutug.edu.mn

2

Мандах их сургууль

Төрийн бус

1999.12.23

2023.06.20

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.mandakhburtgel.edu.mn

3

Монгол улсын их сургууль

Төрийн

1999.06.09

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.num.edu.mn

4

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Төрийн

1999.04.19

2023.06.20

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.must.edu.mn

5

Монгол улсын боловсролын их сургууль

Төрийн

1999.04.19

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.msue.edu.mn

6

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Төрийн

1999.04.19

2023.06.20

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.mnums.edu.mn

7

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Төрийн

1999.07.02

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.msua.edu.mn

8

Соёл урлагийн их сургууль

Төрийн

1999.06.09

2023.06.20

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.msuac.edu.mn

9

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль

Төрийн

2003.05.29

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.dum.gov.mn

10

Ховд их сургууль

Төрийн

1999.12.23

2023.06.20

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.khu.edu.mn

11

Улаанбаатарын их сургууль

Төрийн

2001.10.25

2023.06.20

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.usu.edu.mn

12

Отгонтэнгэр их сургууль

Хувийн

1999.04.19

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.otgontenger.edu.mn

13

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль

Төрийн бус

1999.06.09

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.humanities.mn

14

Их засаг олон улсын их сургууль

Төрийн бус

2000.07.10

2023.06.20

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.ikhzasag.edu.mn

Их засаг олон улсын их сургуулийн Дүрслэх урлаг дизайн технологийн дээд сургууль

Төрийн бус

2009.12.22

2020.12.31

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.design-art.edu.mn

15

Орхон их сургууль

Төрийн бус

1999.06.09

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.orkhon.edu.mn

16

Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль

Төрийн бус

1999.06.09

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.ubu.edu.mn

17

Оточ манрамба их сургууль

Төрийн бус

2000.07.10

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.otoch.edu.mn

18

Тээврийн дээд сургууль

Төрийн

2001.02.16

2023.06.20

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.insttrans.mn

19

Технологийн дээд сургууль

Төрийн

2002.05.16

2023.06.20

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.itech.edu.mn

20

Эм Ай Ю дээд сургууль

Төрийн бус

2009.12.22

2019.06.20

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.miu.edu.mn

21

Монгол улсын эрдмийн их сургууль

Төрийн бус

2018.06.26

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.gradedu.mn

22

Рояаль олон улсын дээд сургууль

Төрийн бус

2018.06.26

2023.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.royalacademy.edu.mn

23

Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль

Төрийн бус

2018.06.26

2019.06.26

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.nmit.edu.mn

24

Дорнод их сургууль

Төрийн

2003.05.29

2019.01.22

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.dornod.edu.mn

25

Хууль сахиулахын их сургууль

Төрийн

2005.06.02

2021.02.10

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.leu.gov.mn

26

Улаанбаатар-Эрдэм их сургууль

Төрийн бус

2003.02.27

2018.07.03

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.uberdemoyu.edu.mn

27

Этүгэн их сургууль

Төрийн бус

2007.06.26

2022.06.07

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.etugen.mn

28

Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль

Төрийн бус

2006.11.20

2024.09.09

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.monos.edu.mn

29

Ач анагаах ухааны их сургууль

Төрийн бус

2005.06.23

2021.02.10

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.ach.edu.mn

30

Үндэсний техникийн их сургууль

Төрийн бус

2006.02.28

2024.09.09

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.utis.edu.mn

31

Сити их сургууль

Төрийн бус

2005.06.23

2021.05.27

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.citi.edu.mn

32

Монголын үндэсний их сургууль

Төрийн бус

2003.05.29

2019.06.08

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.mnu.edu.mn

33

Идэр их сургууль

Төрийн бус

2002.11.21

2018.06.05

Өөрийн үнэлгээний үе

www.ider.edu.mn

34

Шинэ анагаах ухаан их сургууль

Төрийн бус

2006.11.20

2024.09.09

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.ncm.edu.mn

35

Сан их сургууль

Төрийн бус

2004.03.12

2019.12.22

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.san.edu.mn

36

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харъяа Билиг дээд сургууль

Төрийн бус

2005.06.23

2022.06.22

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.biliginstitute.mn

37

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа Далай ван дээд сургууль

Төрийн бус

2005.06.02

2021.12.22

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.dalaivan_edu.mn

38

Тэнгэр дээд сургууль

Төрийн бус

2002.02.07

2018.02.05

Өөрийн үнэлгээний үе

www.tenger.edu.mn

39

Газарчин дээд сургууль

Төрийн бус

2001.10.25

2018.06.05

Өөрийн үнэлгээний үе

www.gazarchin.edu.mn

40

Дархан дээд сургууль

Төрийн бус

2002.11.21

2018.07.03

Өөрийн үнэлгээний үе

www.darkhandeed.mn

41

Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургууль

Төрийн бус

2003.05.29

2019.01.22

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.3erdene.edu.mn

42

Чингис хаан дээд сургууль

Төрийн бус

2004.04.28

2019.06.08

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.chinggisuniversity.mn

43

Засагт хан дээд сургууль

Төрийн бус

2004.04.28

2019.06.08

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.zasagtkhan.edu.mn

44

Сутай дээд сургууль

Төрийн бус

2004.03.12

2019.06.08

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.sutai.edu.mn

45

Шинэ иргэншил дээд сургууль

Төрийн бус

2005.03.24

2020.06.10

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.nci.edu.mn

46

Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль

Төрийн бус

2005.06.23

2020.06.10

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.mube.edu.mn

47

Аварга дээд сургууль

Төрийн бус

2004.07.02

2020.06.10

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.avargainst.cross.mn

48

Соёл-Эрдэм дээд сургууль

Төрийн бус

2003.02.27

2020.06.10

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.soyolerdem.edu.mn

49

Хөдөлмөр-Нийгмийн харилцааны дээд сургууль

Төрийн бус

2011.05.27

2021.05.27

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.mlsri.edu.mn

Увс аймаг дахь Хөдөлмөр-Нийгмийн харилцааны дээд сургууль

Төрийн бус

2011.05.27

2021.05.27

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.mlsri.edu.mn

50

Түшээ дээд сургууль

Төрийн бус

2005.06.02

2021.06.23

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.tushee.mn

51

Олон улс судлалын дээд сургууль

Төрийн бус

2004.04.28

2021.06.23

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.ousds.mn

52

Хангай дээд сургууль

Төрийн бус

2006.05.26

2021.12.22

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.hangaiinstitute.edu.mn

53

Зохиомж дээд сургууль

Төрийн бус

2005.06.02

2022.05.10

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.zokhiomj.mn

54

Хэл иргэншлийн дээд сургууль

Төрийн бус

2004.06.12

2022.05.10

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.khelirgenshil.edu.mn

55

Мон-Алтиус дээд сургууль

Төрийн бус

2004.07.02

2021.05.27

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.altius.mn

56

Хүрээ мэдээлэл холбооны технологийн дээд сургууль

Төрийн бус

2008.06.05

2019.12.31

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.hureeict.edu.mn

57

Техник технологийн дээд сургууль

Төрийн бус

2007.06.28

2024.09.09

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.iet.mn

58

Цэцээ гүн дээд сургууль

Төрийн бус

2008.06.05

2024.09.09

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.management.edu.mn

59

Монгол улсын консерватори

/Хөгжим бүжгийн коллеж/

Төрийн

2009.12.31

2019.12.31

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.mongolianmusiccollege.mn

МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ ЯВАГДАЖ БАЙГАА СУРГУУЛИУД

60

Санхүү, эдийн засгийн их сургууль

Төрийн бус

2000.07.10

2017.12.31

Өөрийн үнэлгээний үе

www.ife.edu.mn

61

Глобал удирдагч дээд сургууль

Төрийн бус

2012.06.22

2017.06.22

Өөрийн үнэлгээний үе

www.glu.edu.mn

62

Үндэсний биеийн тамирын дээд сургууль

Төрийн бус

2000.12.04

2017.12.31

Өөрийн үнэлгээний үе

www.ubtds.mn

63

Олон улсын эдийн засаг, бизнесийн дээд сургууль

Төрийн бус

2001.06.12

2016.11.12

Өөрийн үнэлгээний үе

www.iieb.mn

64

Энэрэл дээд сургууль

Төрийн бус

2011.06.28

2016.06.28

Өөрийн үнэлгээний үе

www.enerel.edu.mn

65

Кино урлагийн дээд сургууль

Төрийн бус

2008.06.05

2013.06.05

Өөрийн үнэлгээний үе

www.kuds.mn

66

Монгол-Хятадын хамтарсан олон улсын дээд сургууль

Төрийн бус

1999.04.19

2014.04.28

Өөрийн үнэлгээний үе

www.cmiu.edu.mn

67

Жонон дээд сургууль

Төрийн бус

2008.08.27

2013.08.27

Өөрийн үнэлгээний үе

www.jonon.edu.mn

68

Маргад дээд сургууль

Төрийн бус

2006.11.20

2011.11.20

Өөрийн үнэлгээний үе

69

Нийгэм сэтгэл судлалын дээд сургууль

Төрийн бус

2008.06.05

2013.06.05

Өөрийн үнэлгээний үе

70

Удирдлагын академи

Төрийн

2011.05.26

2016.05.26

Хүсэлт ирүүлсэн

71

Худалдаа, үйлдвэрлэлийн их сургууль

Төрийн

2000.07.10

2017.06.26

Хүсэлт ирүүлсэн

72

Сэрүүлэг их сургууль

Төрийн бус

2001.06.12

2017.06.26

Хүсэлт ирүүлсэн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН КОЛЛЕЖУУД

73

Гурван тамир коллеж

Төрийн бус

2006.02.28

2021.12.22

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.gurvantamir.edu.mn

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГУУЛИУД

74

Үйлдвэрлэл урлалын политехник коллеж

Төрийн бус

2005.03.24

2021.06.23

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.pas.mn

75

Монгол-Солонгосын политехник коллеж

Төрийн бус

2005.03.24

2021.12.22

Магадлан итгэмжлэгдсэн

www.mkpc.edu.mn

Магадлан итгэмжлэл нь хүчинтэй 75 сургууль байна.

Үүнээс 72 нь их дээд сургууль, 1 нь коллеж, 2 нь мэргэжлийн сургууль байна.