"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖИЛ БА ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ" СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ