Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн БМИҮЗ-ийн шаардлага хангасан хөтөлбөрүүд 2018 он

Сургуулийн нэр Хөтөлбөрийн нэр Индекс Хариуцсан БМИҮЗ-ийн зохицуулагч Ажилласан БМИҮЗ-ийн шинжээчид Шинжээчдийн Ажлын газар, албан тушаал
01. БОЛОВСРОЛ
1 Идэр их сургууль Боловсрол судлал/ доктор/ F01110101 Г.Орхон Б.Баярцэцэг БХ-ийн Дээд боловсролын судалгааны секторын эрхлэгч
Я.Шийлэгмаа МУБИС -ийн ЭШИнноваци албаны дарга
2 Идэр их сургууль Боловсролын удирдлага /магистр/ E01110102 Г.Орхон Б.Баярцэцэг БХ-ийн Дээд боловсролын судалгааны секторын эрхлэгч
Я.Шийлэгмаа МУБИС -ийн ЭШИнноваци албаны дарга
02. УРЛАГ, ХҮМҮҮНЛЭГ
3 Олон улс судлалын дээд сургууль Философи D022301 Б.Батдэлгэр С.Батцэцэг МУИС.ОУХНУС -ийн дэд профессор
С.Даваадулам Тэнгэр дээд сургуулийн захирал
4 Эм АЙ Ю дээд сургууль Олон улсын харилцаа D022204 Б.Батдэлгэр С.Батцэцэг МУИС.ОУХНУС -ийн дэд профессор
Н.Уламбаяр ХИС.НУС-ийн захирал
5 Олон улс судлалын дээд сургууль Олон улсын харилцаа /доктор/ F02220401 Б.Батдэлгэр С.Батцэцэг МУИС.ОУХНУС -ийн дэд профессор
Н.Уламбаяр ХИС.НУС-ийн захирал
6 Сити их сургууль Бүжгийн урлаг D021507 Б.Алтанчимэг Б.Түвшинбат Дуурийн театрын Уран сайхны удирдаач
М.Саранчимэг МУК-ийн захирал
7 Идэр их сургууль Монгол судлал /доктор/ F02220302 Г.Орхон Ц.Өнөрбаян МУБИС.МСС -ийн захирал
Ж.Тогтох МУБИС.МСС -ийн профессор
03. НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН, МЭДЭЭЛЭЛ, СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ
8 Идэр их сургууль Социологи /доктор/ F03140201 Г.Орхон О.Мөнхбат МУИС-ийн профессор
Д.Баярмаа УБИС-ийн ХУ-ын тэнхмийн дэд профессор
04. БИЗНЕС, УДИРДЛАГА, ЭРХ ЗҮЙ
9 Орхон их сургууль Эрх зүй /доктор/ F04210101 Б.Батдэлгэр Ц.Доржням ОУУБИС. Эрх зүйн тэнхмийн дэд профессор
Л.Мандах ХИС -ийн тэнхмийн эрхлэгч
10 Этүгэн их сургууль Санхүү D041201 Э.Саруул Б.Цэрэгмаа ШУТИС. БУХС-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
М.Довууч ОТИС-н дэд профессор
11 Эм АЙ Ю дээд сургууль Бизнесийн удирдлага /магистр/ E04130101 Б.Батдэлгэр М.Банзрагч ШУТИС-ийн ахисан түвшний хөтөлбөрийн дэд профессор
Д.Далхжав ХААИС. ЭЗБС-ийн санхүүгийн тэнхмийн эрхлэгч
12 Мандах их сургууль Бизнесийн удирдлага /доктор/ F04130101 Б.Алтанчимэг М.Банзрагч ШУТИС-ийн ахисан түвшний хөтөлбөрийн дэд профессор
Д.Далхжав ХААИС. ЭЗБС-ийн санхүүгийн тэнхмийн эрхлэгч
13 Тээврийн дээд сургууль Тээврийн менежмент (цагийн) D041302 Н.Мөнхзул Д.Биндэрьяа ШУТИС-ийн ахисан түвшний хөтөлбөрийн дэд профессор
Ш.Гэрлээ ХААИС. Агроэкологийн сургуулийн дэд профессор
14 Монгол Улсын Эрдмийн их сургууль Нийтийн удирдлага /доктор/ F04130301 Б.Алтанчимэг А.Гэлэгжамц ҮБХИС-н зөвлөх профессор
Д.Бурмаа МУИС.ОУХНУС -ийн нийтийн удирдлагын тэнхмийн эрхлэгч
05. БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН, МАТЕМАТИК, СТАТИСТИК
15 Отгонтэнгэр их сургууль Экологи, байгаль хамгаалал D052101 Н.Мөнхзул Л.Ариунцэцэг МУИС.БУХС Биологийн тэнхмийн эрхлэгч
Д.Оюунцэцэг ХААИС. Агроэкологийн сургуулийн профессор
16 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Хэрэглээний физик D053302 Б.Батдэлгэр Г.Мөнхсайхан ШУТИС. ХШУС-ийн Физикийн тэнхмийн эрхлэгч
Ж.Байгалмаа ШМТДС-ийн сургалтын албаны дарга
17 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Хэрэглээний математик /ХАА/ D054102 Б.Батдэлгэр А.Амарзаяа МУИС-н ХШУС-ийн профессор
18 Монгол Улсын их сургууль Уур амьсгал судлал D053209 Г.Орхон Ш.Оюунтуяа ХААИС. Агроэкологийн сургуулийн Сургалт эрхэлсэн орлогч захирал
19 Монгол Улсын их сургууль Эрсдлийн шинжээч /Магистр/ E05410205 Г.Орхон Ц.Сарантуяа ШУТИС. Математикийн сургууль профессор
Ц.Батсүх СЭЗИС-н профессор
06. МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИ
20 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Компютерын сүлжээ D061201 Б.Алтанчимэг Л.Одончимэг ШУТИС. МХТС-ийн аюулгүй МАБ дэд профессор
Ш.Ганболд СЭЗИС-ийн профессор
07. ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ЗОХИОН БҮТЭЭЛТ
21 Орхон их сургууль Цахилгааны инженер D071304 Б.Батдэлгэр Д.Баатархүү ХААИС-ийн профессор
Ё.Гантогоо УБ-Эрдэм Их Сургуулийн тэнхмийн эрхлэгч
22 Тээврийн дээд сургууль Цахилгаан хангамж D071305 Н.Мөнхзул Д.Баатархүү ХААИС-ийн профессор
Ё.Гантогоо УБ-Эрдэм Их Сургуулийн тэнхмийн эрхлэгч
23 Мандах их сургууль Механик инженер D071501 Б.Алтанчимэг Н.Бямбадорж Зөвлөх инженер
Н.Ганзориг ШУТИС.ҮТДС-ийн профессор
24 Үндэсний техникийн их сургууль Дулааны инженер /Магистр/ E07130202 Э.Саруул Э.Нинжгарав ШУТИС. БАС-ийн захирал
Б.Ганбаатар 3-р цахилгаан станцын ерөнхий инженер
25 Тээврийн дээд сургууль Төмөр замын барилга, зам, замын аж ахуй (цагийн) D078803 Н.Мөнхзул Ж.Арслан ШУТИС. ЭХИС-ийн дэд профессор
Ц.Алтансувд ҮБХИС. АБС-ийн инженер механик тэнхмийн профессор
26 Тээврийн дээд сургууль Төмөр замын машин механизмын ашиглалт D071601 Н.Мөнхзул Ж.Арслан ШУТИС. ЭХИС-ийн дэд профессор
Ц.Алтансувд ҮБХИС. АБС-ийн инженер механик тэнхмийн профессор
27 Монгол Улсын их сургууль Хүрээлэн буй орчны инженер /Магистр/ E07320101 Г.Орхон Ж.Баттогтох ШУТИС. ЭХИС-ийн дулааны инженерийн хөтөлбөр хариуцсан дэд профессор
Х.Нялхай ШУТИС. Ой модны сургалт хүрээлэнгийн судалгааны төвийн эрхлэгч
28 Улаанбаатар Эрдэм их сургууль Хүрээлэн буй орчны инженер /Сантехник, инженерийн байгууламж/ D071204 Н.Мөнхзул Ж.Баттогтох ШУТИС. ЭХИС-ийн дулааны инженерийн хөтөлбөр хариуцсан дэд профессор
Х.Нялхай ШУТИС. Ой модны сургалт хүрээлэнгийн судалгааны төвийн эрхлэгч
29 Үндэсний техникийн их сургууль Сантехник инженерийн байгууламж /Магистр/ E07320104 Э.Саруул Ж.Баттогтох ШУТИС. ЭХИС-ийн дулааны инженерийн хөтөлбөр хариуцсан дэд профессор


30 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Хүнс, үйлдвэрлэлийн технологи /Магистр/ E07210104 Б.Батдэлгэр Б.Эркигүл ТДС-ийн дэд профессор
Ж.Алимаа Unicity ХХК-д зөвлөх профессор
08. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙ, ЗАГАСНЫ АЖ АХУЙ, МАЛ ЭМНЭЛЗҮЙ
31 Монголын үндэсний их сургууль Газар тариалангийн аж ахуй E08110301 Б.Алтанчимэг Ц.Нарандэлгэр ХААИС.УГТХ-ийн Хүнсний ногоо судлалын секторын эрхлэгч
09. ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ
32 Шинэ анагаах ухааны их сургууль Уламжлалт анагаах ухаан F09170101 Б.Батдэлгэр Г.Одонцэцэг Оточманрамба ИС-ийн дэд захирал
С.Наранчимэг АШУҮИС. НЭМС-ийн профессор
33 Ач анагаах ухааны их сургууль Сувилахуй /цагийн/ D091301 Б.Алтанчимэг Д.Баярмаа ЭМЯ. ТЗУГ-ын мэргэжилтэн
В.Даваахүү АШУИС. Сувилахуйн сургуулийн Насанд хүрэгчдийн сувилахуйн тэнхмийн ахлах багш
34 Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль Сувилахуй /Магистр/ E09130101 Э.Саруул Д.Баярмаа ЭМЯ. ТЗУГ-ын мэргэжилтэн
В.Даваахүү АШУИС. Сувилахуйн сургуулийн Насанд хүрэгчдийн сувилахуйн тэнхмийн ахлах багш
35 Шинэ анагаах ухааны их сургууль Эмнэлзүйн анагаах ухаан /Доктор F09120107 Б.Батдэлгэр С.Эрдэнэтуяа ЭМЯ. ТЗУГ-ын мэргэжилтэн
Б.Оюунгоо АШУИС. СБЗА-ы Сургалтын албаны дарга
36 Глобал удирдагч дээд сургууль Дотрын өвчин судлал /Магистр/ E09120112 Б.Алтанчимэг С.Эрдэнэтуяа ЭМЯ. ТЗУГ-ын мэргэжилтэн
Б.Оюунгоо АШУИС. СБЗА-ы Сургалтын албаны дарга
37 Глобал удирдагч дээд сургууль Эмзүй D091601 Б.Алтанчимэг С.Эрдэнэтуяа ЭМЯ. ТЗУГ-ын мэргэжилтэн
Д.Уламбаяр ЭЗШУИС. МДС-ийн захирал, дэд профессор
38 Шинэ анагаах ухааны их сургууль Эмзүй /Доктор/ F09160101 Б.Батдэлгэр С.Эрдэнэтуяа ЭМЯ. ТЗУГ-ын мэргэжилтэн
Д.Уламбаяр ЭЗШУИС. МДС-ийн захирал, дэд профессор
10. ҮЙЛЧИЛГЭЭ
39 Хууль сахиулахын их сургууль Хууль сахиулах удирдлага F10320103 Г.Орхон Ж.Бямбаа Шихихутуг ИС-ийн магистр докторын албаны дарга
Б.Амарбаясгалан МУИС. ХЗС -ийн албаны эрхлэгч дэд профессор
40 Монгол Улсын их сургууль Аялал жуулчлал D101501 Г.Орхон Н.Галиймаа ШУТИС. БУХС-ийн профессор
А.Амаржаргал ХИС. БС-ийн профессор
41 Тээврийн дээд сургууль Зүтгүүрийн аж ахуй (цагийн) D104101 Н.Мөнхзул Д.Ганчимэг ШУТИС. БС-ийн профессор
О.Дэмбэрэлсүрэн УБТЗ-ын Вагоны аж ахуйн албаны орлогч дарга
42 Тээврийн дээд сургууль Вагоны аж ахуй (цагийн) D104102 Н.Мөнхзул Д.Ганчимэг ШУТИС. БС-ийн профессор
О.Дэмбэрэлсүрэн УБТЗ-ын Вагоны аж ахуйн албаны орлогч дарга