МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН СТАТИСТИК

Төрийн өмчийнсургууль

Төрийн бус өмчийн сургууль

Нийт

Их сургууль

Дээд сургууль

Их сургууль

Дээд сургууль

Сургууль нь нэгдсэн

Бакалавр

92

0

20

7

2

121

Магистр

4

0

2

0

0

6

Доктор

1

0

0

0

0

1

ДҮН

97

0

22

7

2

128

СУРГУУЛИАР:

Сургуулийн нэр

Бакалавр

Магистр

Доктор

Нийт

Төрийн өмчийн их сургууль

1

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

6

1

-

7

2

Монгол Улсын Боловсролын их сургууль

7

-

-

7

3

Монгол Улсын их сургууль

28

-

-

28

4

Соёл урлагийн их сургууль

3

-

-

3

5

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

17

-

-

17

6

Ховд их сургууль

4

-

-

4

7

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

27

3

1

31

ДҮН

92

4

1

97

Төрийн бус өмчийн их сургууль

1

Ач анагаах ухааны их сургууль

1

-

-

1

2

Мандах их сургууль

1

-

-

1

3

Монголын үндэсний их сургууль

3

-

-

3

4

Отгонтэнгэр их сургууль

7

-

-

7

5

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль

4

2

-

6

6

Шинэ анагаах ухаан их сургууль

1

-

-

1

7

Шихихутуг хууль зүйн их сургууль

1

-

-

1

8

Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль

1

-

-

1

9

Этүгэн их сургууль

1

-

-

1

ДҮН

20

2

-

22

Төрийн бус өмчийн дээд сургууль

1

Зохиомж дээд сургууль

3

-

-

3

2

Технологийн дээд сургууль

2

-

-

2

3

Цэцээ гүн дээд сургууль

2

-

-

2

4

Нийгмийн ухааны дээд сургууль

/Рояаль дээд сургуультай нэгдсэн./

2

-

-

2

ДҮН

9

-

-

9

121

6

1

128


Хавсралт