"Дээд боловсролын хөгжил-чанарын баталгаажуулалт" Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл хэвлэгдэн гарлаа