БМИҮЗ-ийн ажлын албаны захирал Ж.Ариунболд “Санхүү, эдийн засагчдын өдөр”-ийг тохиолдуулан ажлын албаныхандаа өөрийн эзэмшсэн мэдлэг боловсрол, хамгаалсан болон хэвлүүлсэн бүтээлүүдээ товч танилцууллаа

БМИҮЗ-ийн ажлын албаны захирал Ж.Ариунболд “Санхүү, эдийн засагчдын өдөр”-ийг тохиолдуулан мэргэжил нэгт нөхдөдөө баярын мэндчилгээ дэвшүүлж, ажлын албаныхандаа өөрийн эзэмшсэн мэдлэг боловсрол, хамгаалсан болон хэвлүүлсэн бүтээлүүдээ товч танилцууллаа.