БМИҮЗ-өөс Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчдийг сонгон шалгаруулж, эрх олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна

БМИҮЗ-өөс Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчдийг сонгон шалгаруулж, эрх олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Иймээс их, дээд сургуулиуд боловсролын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчээр ажиллах иргэнийг нэр дэвшүүлж, бидэнтэй хамтран ажиллана уу.

Шинжээчид нэр дэвшиж буй иргэн нь “БМИҮЗ-ийн шинжээчдэд тавих шалгуур, шаардлага”-ыг хангасан байх ба магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны талаар мэдлэг туршлагатай, өөрийн үнэлгээний багт ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Шинжээчийн анкет татах