АШУҮИС-ийн Эм зүйн сургуулийн Эм найруулагч мэргэжилтэн бэлтгэх 3 жилийн HO3213-13 индекстэй сургалтын хөтөлбөрт 2019.01.09-10-ны өдрүүдэд БМИҮЗ-ийн шинжээчид ажиллаж байна