ШУТИС-ийн харьяа Технологийн сургуульд БМИҮЗ-ийн мэргэжилтэнгүүд сургалт зохион байгууллаа

ШУТИС-ийн харьяа Технологийн сургуульд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ахлах мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг, мэргэжилтэн Б.Эрдэнэбат нар сургалт зохион байгуулж, өөрийн үнэлгээний багт мэдээлэл зөвлөгөө өглөө.