"ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" нээлттэй мэдээлэл арга хэмжээ