МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ШИНЖЭЭЧ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН УДИРДАМЖ