Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх, чадавх бэхжүүлэх сургалтын удирдамж

Шинжээчид нэр дэвшиж буй иргэн нь дараах шаардлагын аль нэгийг хангасан байна.

1.Тухайн салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, санал дүгнэлт гаргах чадвартай,

2.Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй, салбарын мэргэшсэн зэрэгтэй, /ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх .. гэх мэт/ мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, санал дүгнэлт гаргах чадвартай,

3.Зөвлөх инженер, мэргэжлийн холбооны гишүүн байх

Шаардлагa хангасан иргэн http://accmon.mn/post270201 холбоосоор орж шинжээчийн анкет бөглөөд altanchimeg@accmon.mn хаягаар илгээнэ үү

ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 70109391, 99255178