МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ШИНЖЭЭЧ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ