"ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ"

Холбооны бүгд найрамдах Герман Улсад төвтэй европын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага болох #ACQUIN болон #БМИҮЗхамтарсан уулзалт хэлэлцүүлэг хийж хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллана.