“Quality Issues and Insights in the 21st Century” Олон улсын шинжлэх ухааны сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлэх боломж Монголын Дээд боловсролын салбарын эрдэмтэн багш, судлаачдад байна.

“Quality Issues and Insights in the 21st Century” Олон улсын шинжлэх ухааны сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлэх боломж Монголын Дээд боловсролын салбарын эрдэмтэн багш, судлаачдад байна. Өгүүлэл хүлээж авах сүүлийн хугацаа 2016 оны 11 сарын 30 хүртэл тул та яараарай. Та бүхэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, анкет, өргөдлөө энэ scientiaquality@gmail.com хаягруу илгээнэ үү. Өгүүлэл хэрхэн бичих талаар зөвлөмж болон загвартай энэ холбоосоор орж танилцана уу.

Анкет + Өргөдөл + Нийтлэл: 2016 оны 11 сарын 30 хүртэл хүлээж авна.


Хэрэгтэй холбоосууд:

http://www.scientiasocialis.lt/qiic/

http://www.jbse.webinfo.lt/QIIC/Journal_QIIC.2016.9_CFP.pdf